portuguźs Po polsku magyarul österreichisch deutsch englisch

Kraje uczestniczace w projekcie i organizacje partnerskie

W projekcie uczestniczy siedem instytucji badawczych z Austrii, Wegier, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec i Portugalii

W projekcie wziely/biora udzial nastepujace osoby i organizacje:

Austria – IKF (Institute of Conflict Research)
Vienna: Birgitt Haller birgitt.haller@ikf.ac.at, Helga Amesberger helga.amesberger@ikf.ac.at
Germany - German Police University (DHPol)
Muenster: Thomas Goergen thomas.goergen@dhpol.de, Anabel Taefi anabel.taefi@dhpol.de, Sabine Nowak sabine.nowak@dhpol.de, Benjamin Kraus benjamin.kraus@dhpol.de, Birgit Winkelsett* birgit.winkelsett@dhpol.de
Germany - Zoom - Society for Prospective Developments e.V.
Goettingen: Barbara Nägele b.naegele@prospektive-entwicklungen.de, Nils Pagels n.pagels@prospektive-entwicklungen.de, Sandra Kotlenga s.kotlenga@prospektive-entwicklungen.de, Urte Böhm*, Fanny Petermann*
Great Britain - University of East Anglia (UEA)
Norwich: Bridget Penhale b.penhale@uea.ac.uk,William Goreham w.goreham@uea.ac.uk, Jenny Porritt*
Hungary - Centre for social sciences Hungarian Academy of Science
Budapest: Olga Tóth totho@socio.mta.hu, Jślia Galįntai galantai@socio.mta.hu, Katalin Robert*
Poland - University of Bialystok
Malgorzata Halicka, Jerzy Halicky, Emilia Kramkowska, Anna Szafranek - j.halicki@uwb.edu.pl
Portugal – CESIS -Centre for Studies for Social Intervention
Lisbon: Heloisa Perista heloisa.perista@cesis.org, Alexandra Silva alexandra.silva@cesis.org, Vanda Neves* vanda.neves@cesis.org

Projekt wspieralo dwóch ekspertów w dziedzinie badan nad przemoca wobec starszych kobiet ze strony meza/partnera zyciowego: prof. Zvi Ei¬si¬ko¬vits* i dr Tova Band Win¬ter-stein* z Uniwersytetu Hajfy, w Izraelu wystepowali jako konsultanci i doradcy.
  • Izrael: Uniwersytet Hajfy, Instytut Badan Spolecznych: Zvi Eiskovits and Tova Band Winterstein
* osoby zaangazowane w projekt IPVoW.

Informacje prawne | © Zoom e.V. 2012- | Drukowac