portuguęs Po polsku magyarul österreichisch deutsch englisch

Opis projektów

W ramach projektu IPVoW przeprowadzono badania dotyczace przemocy wobec starszych kobiet ze strony meza/partnera zyciowego i opracowano zalecenia.

W ramach projektu Mind the Gap! Opracowano przede wszystkim materialy dla profesjonalistów.

Informacje prawne | © Zoom e.V. 2012- | Drukowac