portuguęs Po polsku magyarul österreichisch deutsch englisch

Materialy dla kampanii informacyjnych

Aby organizacje wspierajace mogly zasygnalizowac swoja gotowosc do pomocy starszym wiekiem ofiarom przemocy ze strony meza/partnera zyciowego, organizacje partnerskie z poszczególnych krajów opracowaly wspólnie z projektantem graficznym (Ines Hentschel, www.querblick.net) materialy do kampanii spolecznej (plakaty, pocztówki, wizytówki). Sa one rózne w poszczególnych krajach. Moga byc zamawiane u partnerów w poszczególnych krajach. Po dodaniu danych kontaktowych moga byc wykorzystywane bezposrednio w kampaniach informacyjnych róznych organizacji.
Niemcy Plakat Pocztówka  
Wielka Brytania Plakat I Plakat II  
Austria Plakat    
Polska Plakat I Plakat II Plakat III
Portugalia Plakat Pocztówka  
Wegry Plakat Wizytówka  


Informacje prawne | © Zoom e.V. 2012- | Drukowac