portuguęs Po polsku magyarul österreichisch deutsch englisch

Broszura dla starszych kobiet

Organizacja partnerska z Austrii opracowala we wspólpracy z organizacjami z innych krajów broszure skierowana do starszych kobiet ofiar przemocy ze strony meza/partnera zyciowego. Broszura zawiera informacje o formach wsparcia dostepnych w Austrii.

Broszura dostepna jest w jest w jezyku niemieckim i angielskim. (Wersja niemiecka do pobrania) (Wersja angielska do pobrania)

Informacje prawne | © Zoom e.V. 2012- | Drukowac