portuguęs Po polsku magyarul österreichisch deutsch englisch

Definicje – jak rozumiemy problem

Aby zachowac konsekwencje w badaniach i jednolita definicje problemu w krajach uczestniczacych przyjeto, ze okreslenie „starsza kobieta“ odnosi sie do kobiet w wieku 60 lub wiecej lat; „przemoc ze strony meza/partnera zyciowego“ obejmuje, obok przemocy fizycznej (pobicia), wykorzystanie i molestowanie seksualne, przemoc emocjonalna, slowna i psychologiczna, naduzycia finansowe, nadmierna kontrole, sledzenie i zaniedbywanie. Przez „przemoc ze strony meza/partnera zyciowego“ rozumiemy przemoc ze strony obecnego jak i bylego partnera.

Na tych stronach wielokrotnie poslugujemy sie okresleniami „ofiara“ i „sprawca“. Nalezy podkreslic, ze terminy te nie maja znaczenia prawnego – nie swiadcza o stwierdzeniu winy w sadzie.

Informacje prawne | © Zoom e.V. 2012- | Drukowac