Rekomendacje

Rekomendacje wynikające z projektu IPVoW znajdują się na końcu raportów krajowych i raportu podsumowującego. Rekomendacje wynikające z projektu Mind the Gap! Są obecnie obiektem dyskusji w grupie badawczej. Zostaną udostępnione do końca lutego.