Poradniki i wytyczne

Przepisy prawne w całej Europie dają każdemu prawo do życia wolnego od przemocy i wykorzystania. Poniższe dokumenty zawierają wytyczne mające umocnić to prawo poprzez zwiększanie zdolności wymiaru sprawiedliwości i pomocy społecznej do zajmowania się przypadkami przemocy wobec starszych kobiet ze strony męża/partnera życiowego.


Projekt IPVoW wskazał na potrzebę stworzenia odpowiednich wytycznych wykazując jak, i tak złożone, problemy przemocy ze strony męża/partnera życiowego są dodatkowo komplikowane przez dynamikę starzenia się. Przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości często nie dostrzegali lub nie rozumieli tego faktu.


W ramach projektu opracowano poradniki i wytyczne dla profesjonalistów w dziedzinie pomocy społecznej (w tym organizacji zajmujących się problemem przemocy w rodzinie) i wymiaru sprawiedliwości. Oddają one różnice kulturowe, organizacyjne i społeczne miedzy krajami uczestniczącymi w projekcie.


Działalność wymiaru sprawiedliwości także pokazuje różnice między krajami uczestniczącymi w projekcie. Na przykład w Wielkiej Brytanii i na Węgrzech cała odpowiedzialność za dochodzenie spoczywa na policji i trafia do prokuratury dopiero gdy jest gotowa do przedstawienia w sądzie. Z kolei w innych krajach, prowadzenie dochodzenia pozostaje w gestii prokuratury.


Poniższe materiały dostępne są w językach odpowiednich krajów i w angielskim przekładzie.