Opis projektów

W ramach projektu IPVoW przeprowadzono badania dotyczące przemocy wobec starszych kobiet ze strony męża/partnera życiowego i opracowano zalecenia.

W ramach projektu Mind the Gap! Opracowano przede wszystkim materiały dla profesjonalistów.