Materiały szkoleniowe

W oparciu o wyniki projektów badawczych i analizę akt opracowano w poszczególnych krajach specjalne programy szkoleniowe i materiały na użytek policji/pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Materiały te zostały poddane ocenie i przetestowane.
Niektórzy z partnerów opracowali konkretne plany lekcji i programy nauczania, podczas gdy inni przyjęli bardziej strategiczne rozwiązania w celu wpłynięcia na szkolenie i rozwój na poziomie narodowym.


Poniższe materiały są dostępne w językach narodowych i w tłumaczeniu na angielski.

Materiały szkoleniowe - Niemcy wersja angielska wersja niemiecka
Materiały szkoleniowe – Wielka Brytania wersja angielska  
Materiały szkoleniowe - Austria wersja angielska wersja niemiecka
Materiały szkoleniowe - Polska
(law enforcement and social services)
wersja angielska wersja polska
Materiały szkoleniowe - Portugalia wersja angielska wersja portugalska
PowerPoint prezentacja - Portugalia wersja angielska wersja portugalska
Materiały szkoleniowe - Węgry wersja angielska wersja węgierska