portuguęs Po polsku magyarul österreichisch deutsch englisch

Dla pomocy spolecznej

W oparciu o wyniki projektów badawczych opracowano w kazdym kraju wytyczne i/lub informacje dla organizacji pomocy spolecznej i profesjonalistów, którzy moga natknac sie na przypadki przemocy wobec starszych kobiet ze strony meza/partnera zyciowego (np. schroniska kobiet, centra interwencyjne i interwencji kryzysowej, uslugi opiekuncze itp.)

Poradniki i wytyczne sa specyficzne dla poszczególnych krajów, ale wszystkie zawieraja informacje dotyczace specyfiki interakcji z ofiarami, szczególnych potrzeb starszych kobiet, komunikacji ze starszymi wiekiem ofiarami, wspólpracy miedzy agencjami i wymogów zwiazanych z ramami prawnymi i instytucjonalnymi.

Ponizsze materialy sa dostepne w jezykach narodowych i w tlumaczeniu na angielski.

Poradnik - Niemcy wersja angielska wersja niemiecka
Ulotka do instytucji zajmujacych sie staroscia oraz instytucji pomocy spolecznej - Niemcy wersja angielska wersja niemiecka
Informacje dla profesjonalistów – Wielka Brytania wersja angielska
Wytyczne - Wielka Brytania wersja angielska
Poradnik - Portugalia wersja angielska wersja portugalska
Poradnik - Wegry wersja angielska wersja wegierska


Informacje prawne | © Zoom e.V. 2012- | Drukowac