portuguęs Po polsku magyarul österreichisch deutsch englisch

Dla róznych grup zawodowych

W Polsce opracowano poradnik skierowany zarówno do pracowników wymiaru sprawiedliwosci i pomocy spolecznej.

Poradnik - Polska wersja angielska wersja polska


Informacje prawne | © Zoom e.V. 2012- | Drukowac