portuguęs Po polsku magyarul österreichisch deutsch englisch

Mind the Gap! (MtG) Poprawa jakosci interwencji w przypadkach przemocy wobec starszych kobiet ze strony meza/partnera zyciowego

Ten projekt, koordynowany przez Zoom - Gesellschaft für prospektive Entwicklungen trwal od marca 2011 do lutego 2013 i mial na celu usprawnieni zdolnosci wymiaru sprawiedliwosci i organizacji opieki spolecznej do radzenia sobie z przypadkami przemocy wobec starszych kobiet ze strony meza/partnera zyciowego, jak równiez upowszechnienia spolecznej swiadomosci problem i dotarcia do ofiar.

Z naszych badan wynika, ze tylko niewielka grupa starszych wiekiem ofiar szuka pomocy; jest oczywiste, ze sa w mniejszym stopniu swiadome istnienia systemów wsparcia i w mniejszym stopniu zdolne do dotarcia do nich niz mlodsze kobiety. Widoczne bylo tez, ze wymiar sprawiedliwosci i instytucje pomocy spolecznej w niewielkim stopniu rozumieja zawilosci problemu, podobnie jak ogól spoleczenstwa.

Wielu profesjonalistów w wymiarze sprawiedliwosci i pomocy spolecznej potwierdza powazne braki w informacji na temat tego jak radzic sobie z tymi przypadkami, jak równiez, ze ich realne mozliwosci postepowania w takich przypadkach sa ograniczone, a przyklady dobrej praktyki slabo dostepne. Co wiecej, w wielu przypadkach sytuacje przemocy wobec starszych kobiet ze strony meza/partnera zyciowego nie moga byc rozwiazane zgodnie z oczekiwaniami wszystkich zainteresowanych stron.

Nasz projekt skupia sie przede wszystkim na poprawie zdolnosci wymiaru sprawiedliwosci i opieki spolecznej do radzenia sobie z takimi sytuacjami.

In order to better understand how law enforcement agencies currently deal with cases of intimate partner violence against older women, our research comprised the quantitative and qualitative analysis of police and public prosecutor case files, reinforced by national workshops and consultation with experts, professionals and practitioners.
  1. Glebsza wiedza na temat faktycznych interwencji i wsparcia ze strony instytucji wymiaru sprawiedliwosci
  2. Zwiekszenie swiadomosci przedstawicieli wymiaru sprawiedliwosci i pomocy spolecznej na temat starszych kobiet jako ofiar przemocy ze strony meza/partnera zyciowego
  3. Zachecenie tych instytucji do zajmowania sie tym problemem i skuteczniejszego docierania do tej grupy ofiar
  4. Pomoc w rozwijaniu zdolnosci wymiaru sprawiedliwosci i pomocy spolecznej do skutecznego reagowania na przypadki przemocy wobec starszych kobiet ze strony meza/partnera zyciowego
Opracowano nastepujace materialy:
  • Poradnik/informator dla instytucji pomocy spolecznej oraz instytucji wymiaru sprawiedliwosci
  • Opracowanie i ocena szkolen dla instytucji pomocy spolecznej i wymiaru sprawiedliwosci
  • Opracowanie materialów do kampanii publicznej dla organizacji pomocy spolecznej i wymiaru sprawiedliwosci


Informacje prawne | © Zoom e.V. 2012- | Drukowac