portuguęs Po polsku magyarul österreichisch deutsch englisch

Intimate Partner Violence against older Women (IPVoW) – Przemoc intymna wobec kobiet w starszym wieku ze strony meza/partnera

Projekt ten, koordynowany przez Deutsche Hochschule der Polizei, trwal od stycznia 2009 do grudnia 2010 i mial na celu zbadanie zagadnienia przemocy wobec starszych kobiet ze strony meza/partnera zyciowego, jak równiez wiedzy instytucjonalnej z tego zakresu, w celu opracowania tego zagadnienia w perspektywie miedzynarodowej.

Zastosowano podejscie wieloaspektowe i wiele metod badawczych w celu polaczenia istniejacych danych i badan empirycznych podjetych w ramach projektu. Zdecydowano sie nie badac w ramach projektu powszechnosci wystepowania przemocy przemocy wobec starszych kobiet ze strony meza/partnera zyciowego, poniewaz badacze uwazaja, ze do najbardziej podatnych na przemoc starsze kobiety prawdopodobnie byloby najtrudniej dotrzec.

W ramach projektu zastosowano nastepujace metody badawcze:
  • Kompilacja i analiza istniejacych badan i danych narodowych
  • Standaryzowane badanie ankietowe przeprowadzone droga pocztowa w instytucjach w celu ustalenia w jakim stopniu instytucje i sluzby znaja przypadki przemocy wobec starszych kobiet ze strony meza/partnera zyciowego
  • Czesciowo ustrukturyzowane wywiady z profesjonalistami doswiadczonymi w pracy w tym zakresie w kazdym kraju (ze znajomoscia konkretnych przypadków)
  • Czesciowo ustrukturyzowane poglebione wywiady ze starszymi kobietami, które doswiadczyly przemocy ze strony meza/partnera zyciowego w podeszlym wieku
  • Ustanowienie narodowych sieci zainteresowanych osób i organiza cji w celu upowszechnienia problemu i wypracowania zalecen dla polityki narodowej i miedzynarodowej
  • Przeprowadzenie miedzynarodowych warsztatów eksperckich (listopad 2010) w celu przedyskutowania wyników i opracowania zalecen miedzynarodowych.
Wyniki zebrano w raportach narodowych (w jezykach uczestników projektu i po angielsku) i w raporcie podsumowujacym.

Informacje prawne | © Zoom e.V. 2012- | Drukowac