Definicje – jak rozumiemy problem

Aby zachować konsekwencję w badaniach i jednolitą definicję problemu w krajach uczestniczących przyjęto, że określenie „starsza kobieta“ odnosi się do kobiet w wieku 60 lub więcej lat; „przemoc ze strony męża/partnera życiowego“ obejmuje, obok przemocy fizycznej (pobicia), wykorzystanie i molestowanie seksualne, przemoc emocjonalną, słowną i psychologiczną, nadużycia finansowe, nadmierną kontrolę, śledzenie i zaniedbywanie. Przez „przemoc ze strony męża/partnera życiowego“ rozumiemy przemoc ze strony obecnego jak i byłego partnera.


Na tych stronach wielokrotnie posługujemy się określeniami „ofiara“ i „sprawca“. Należy podkreślić, że terminy te nie mają znaczenia prawnego – nie świadczą o stwierdzeniu winy w sądzie.