Broszura dla starszych kobiet

Organizacja partnerska z Austrii opracowała we współpracy z organizacjami z innych krajów broszurę skierowaną do starszych kobiet ofiar przemocy ze strony męża/partnera życiowego. Broszura zawiera informacje o formach wsparcia dostępnych w Austrii.

Broszura dostępna jest w jest w języku niemieckim i angielskim. (Wersja niemiecka do pobrania) (Wersja angielska do pobrania)