Fogalom meghatározások – a téma értelmezése

Az egységes mérőeszközök bevezetése az összehasonlítható mérés érdekében mind a kutatás mind a partnerországok számára nélkülözhetetlenné vált, így amikor az „idős nő” kifejezést használtuk, akkor a kifejezés 60 éves, és annál idősebb nőkre vonatkozott. A partner általi bántalmazás kifejezés alatt a nemi erőszakot és zaklatást, az érzelmi, szóbeli és pszichológiai erőszakot, a pénzügyi kizsákmányolást és visszaélést, a szabadságban való korlátozást, zaklatást és elhanyagolást és a fizikai támadást, erőszakot értjük. Az intim partner által elkövetett erőszak kifejezésnél jelenlegi és volt partnereket is a mintába soroltunk.

Ezen a honlapon az „áldozat” és „elkövető” kifejezéseket használtuk. Szeretnénk azonban hangsúlyozni, hogy az „áldozat” és „elkövető” szavak használata nem feltételez büntetőjogi felelősséget, és ezért nem is rendelkezünk bizonyítékkal az érintettek bűnösségéről vagy ártatlanságáról.