Kraje uczestniczące w projekcie i organizacje partnerskie

W projekcie uczestniczy siedem instytucji badawczych z Austrii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Polski, Niemiec i Portugalii


W projekcie wzięły/biorą udział następujące osoby i organizacje:

Austria – IKF (In­sti­tu­te of Con­flict Re­se­arch)
Wiedeń:  Bir­gitt Hal­ler Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Helga Ames­ber­ger Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ikf_logo

Niemcy - Ger­man Po­li­ce Uni­ver­si­ty (DHPol) 
Mu­ens­ter: Tho­mas Go­er­gen Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ana­bel Taefi Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Sa­bi­ne Nowak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ben­ja­min Kraus Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Bir­git Win­kel­settTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.*

dhpol

Niemcy - Zoom - So­cie­ty for Pro­spec­tive De­ve­lop­ments e.V.
Goet­tin­gen: Bar­ba­ra Nä­ge­le Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Nils Pa­gels Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., San­dra Kot­len­ga Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Urte Böhm*, Fanny Pe­ter­mann*

zoom_logo_kl

Wielka Brytania - Uni­ver­si­ty of East An­glia (UEA)
Nor­wich: Brid­get Penha­le Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Wil­liam Go­rehamTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Jenny Por­ritt*
UEA
Węgry - Centre for social sciences Hungarian Aca­de­my of Sci­ence
Budapeszt: Olga Tóth Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Júlia GalántaiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ka­ta­lin Ro­bert*

mta_logo_eredeti

Polska - Uni­ver­si­ty of Bia­lys­tok
Mal­gorz­a­ta Halicka, Jerzy Hali­cky, Emi­lia Kram­kow­s­ka, Anna Sz­af­ra­n­ek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

uni_pol

Portugalia – CESIS -​Cent­re for Stu­dies for So­ci­al In­ter­ven­ti­on 
Lizbona: He­loi­sa Pe­ris­ta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Alex­an­dra SilvaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Vanda Neves* Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CESIS

Projekt wspierało dwóch ekspertów w dziedzinie badań nad przemocą wobec starszych kobiet ze strony męża/partnera życiowego: prof. Zvi Ei¬si¬ko¬vits* i dr Tova Band Win¬ter-stein* z Uniwersytetu Hajfy, w Izraelu występowali jako konsultanci i doradcy. 

  • Izrael: – Uniwersytet Hajfy Instytut Badań Społecznych: Zvi Eiskovits and Tova Band Winterstein

* osoby zaangażowane w projekt IPVoW.